h1

Nova adreça!/Nueva dirección!/New home!

12 Abril, 2009

implantacio-20

He renovat el meu blog:la nova adreça és http://afm.cataspanglish.com

He renovado mi blog: la nueva dirección és http://afm.cataspanglish.com

New home for mi blog: http://afm.cataspanglih.com

Anuncis
h1

1,3milions €

25 Març, 2009

1,3milions € és el que costarà el desenvolupament, entre altres objectius, de la futura Agència de l’Habitatge de Catalunya +

1,3 millones € es el coste para el desarrolo, entre otros objetivos,  de la futura Agencia de la Vivienda de Catalunya +

1.3 million euros is the cost for the development, among other objectives, of the future Catalonian Housing Agency +

h1

Brief Encounter

21 Març, 2009

Dijous a Facebook vaig trobar a l’Àngela Sola del DMAH, compartim un amic: en Jordi Graells. És fantàstic descobrir que no estic sola!

El jueves en Facebook encontré a Àngela Solà del DMAH, compartimos un amigo: Jordi Graells. ¡Es fantástico descubrir que no estoy sola.

On Thursday on Facebook I found Àngela Solà from DMAH, we are both friends of Jordi Graells. It’s fantastic to find that I’m not alone!

h1

La tramitació de la Llei de l’Agència….

19 Març, 2009

A continuació un enllaç a l’espai de notícies del Parlament de Catalunya que parla de la tramitació de la Llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

A continuación un enlace al espacio de noticias del Parlament de Catalunya que habla de la tramitacion de la Ley de la Agencia de la Vivienda de Catalunya.

Below is a link to the news area of the Parlament of Catalonia which speaks about the process of the Catalan Housing Agency.

h1

Parlament 2.0

17 Març, 2009

Avui s’ha presentat a la premsa Parlament 2.0
Hoy se ha presentado a la prensa Parlament 2.0
Today the project Parlament 2.0 was presented to the press

h1

Agència de l’Habitatge de Catalunya

13 Març, 2009

Per fi el passat 3 de març vam tenir una reunió informativa amb la Sra. Carme Trilla, Secretària d’Habitatge, per parlar-nos de la futura Agència de l’Habitatge de Catalunya. A la reunió vam anar els treballadors dels SSTT d’Habitatge i els d’Adigsa, de Lleida.

La Carme Trilla té un discurs amè, tranquil·litzador i planer, i una cosa que em va agradar molt va ser que no va intentar vendre res, no va actuar com un venedor d’El Corte Inglés (amb tots els meus respectes a aquests professionals), per a res va estar agressiva, si no tot el contrari. Els seus arguments em van semblar d’allò més convincents, va contestar a totes les preguntes, 15 d’elles ja les hi havíem passat al matí. Els d’Adigsa només van fer una pregunta, sincerament em va semblar una mica estrany, però cadascú és lliure de fer el que vulgui, respectant sempre als altres.

Va explicar que el Departament d’Economia i Finances obliga a crear l’Agència amb cost zero, així que de moment tot continuarà més o menys igual. Però la intenció és més endavant promocionar al personal i llimar les diferències salarials que es produeixin. L’estructura de l’Agència a grans trets serà aixï: un director, un gerent i tres àrees la de Promoció de l’Habitatge, la de Rehabilitació i Qualitat i la de Polítiques Socials. Li vaig demanar si podia establir un calendari i la seva resposta va ser aquesta: entre abril i maig aprovació de la Llei, mentre, es confeccionaran els estatuts, el contracte programa i l’estructura interna, i a l’estiu l’Agència ja estarà en marxa, que en el nostre cas coincidirà amb el trasllat de les oficines. Continuarà…

 

Por fin el pasado 3 de marzo tuvimos una reunió informativa con la Sra. Carme Trilla, Secretaria de Vivienda, para hablarnos de la futura Agencia de la Vivienda de Catalunya. A la reunión acudimos los trabajadores de los SSTT de Vivienda y los de Adigsa, de Lleida

Carme Trilla tiene un discurso ameno, tranquilizador y llano, y algo que me gustó mucho fue que no intentó vendernos nada, no actuó como un vendedor de El Corte Inglés (con todos mis respectos a estos profesionales), para nada estuvo agresiva , si no todo lo contrario. Sus argumentos me parecieron de lo más convincentes, contestó a todas las preguntas, 15 de ellas ya se las habíamos pasado por la mañana. Los de Adigsa solo hicieron una pregunta, sinceramente me pareció un poco extraño, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera, respetando siempre a los demás.

Explicó que el Departamento de Economía y Finanzas obliga a crear la Agencia con coste cero, así que de momento todo continuará más o menos igual. Pero que la intención es ir promocionando al personal y limar las diferencias salariales que se produzcan. La estructura de la Agencia a grandes trazos será así: un director, un gerente y tres áreas: la de Promoción de la Vivienda, la de Rehabilitación y Calidad y la de Políticas Sociales. Le pedí si podía establecer un calendario y su respuesta fue esta: entre abril y mayo aprobación de la Ley, mientras se confeccionaran los estatutos, el contracto programa y la estructura interna, y en verano la Agencia ya estará en marcha, que en nuestro caso coincidirá con el traslado de oficinas.  Continuará…

h1

23F a twitter

23 febrer, 2009

23f

A twitter es pot seguir en temps real el que va passar durant el 23F http://twitter.com/23f

Se puede seguir en tiempo real en twitter lo que pasó durante el 23F http://twitter.com/23f

Folow events of 23F at http://twitter.com/23f